Yogofi hoạt động như thế nào!

Three-Steps.jpg

Sử dụng Wifi dễ dàng trong 3 bước

1. Đặt hàng

Bạn có thể đặt hàng trực tuyến hoặc gọi đến số điện thoại 090 789 1479. Chúng tôi sẽ giao thiết bị đến địa chỉ của bạn trong vòng 1- 2 ngày làm việc.

2. Sử dụng wifi

Bật nguồn khởi động thiết bị, tìm chọn mạng wifi với tên Yogofi-xxx (3 số cuối của seri) và nhập password để kết nối và sử dụng.

3. Trả lại

Sau khi kết thúc chuyến đi, bạn vui lòng gọi 090 789 1479, chúng tôi sẽ đến địa chỉ của bạn để thu hồi thiết bị.

 

CÁCH THUÊ YOGOFI